تبلیغات
titi2010.mihanblog - یک شبی مجنون نمازش را شکست بیدفا بیدفا

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 25 تیر 1389
   یک شبی مجنون نمازش را شکست                 بــی وضــــو در کوچـــه لیلا نشســـت
   عشق آن شب مست مستش کرده بود            فــــارغ از جـــام الــستــش کــــرده بــــود
   ســجـده ای زد بـــر لــــب درگــاه او                  پــــُر ز لـــیلــا شـــــد دل پـــــر آه او
   گـــفت یا رب از چه خوارم کرده ای                    بــــر صلیب عـــشق دارم کرده ای
   جـــــام لیلا را به دسـتـم داده ای                     وندر این بازی شــکستم داده ای
   نشتر عشقش به جانم می زنی                      دردم از لیـلاســـــت آنم می زنی
   خسته ام زین عشق، دل خونم نکن                  من کـــه مجنونم تو مــــجنونم نــکن
   مــــرد ایــــن بـــازیــچـه دیگر نیستم                  این تو و لـــیلای تو... مــــن نیستم
   گــــفت ای دیــوانه لــیلایــــــت منم                   در رگ پنهان و پـــیــدایـــت منـــــم
   ســــالها بــــا جــــور لیلا ســـاختی                  من کنارت بـــــودم و نـــشناخـــتی
   عــشق لــــیلا در دلـــت انـــداختم                    صد قمــــار عشق یکجا بـــاخـــتم
   کـــــردمـــت آواره صــــحرا نـــــشد                   گفتم عاقل می شوی اما نــشد
   سوختم در حسرت یک یـا ربــت                       غیر لیلا بــــــر نــــیــامد از لــبت
   روز و شب او را صـــدا کردی ولی                     دیدم امشب با مـنی گفتم بلی
   مطمئن بودم به من سر می زنی                     در حــــــریم خانه ام در می زنی
   حــــال این لیلا که خوارت کرده بود                   درس عشقش بی قرارت کرده بود
   مرد راهش بـــاش تا شاهت کنم                      صد چو لیلا کشته در راهت کنم


طبقه بندی: داستان، 
ارسال توسط taimaz
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin